You are currently browsing posts tagged ‘Soukromá školka’

Podíl školky na vývoji dítěte?

posted in: E-shopy, Internet (Tags: , , , , , , , , ) - No Comments

Děti volně pobíhající všude možně hrající dosud kolem ty samé hry, které už je potažmo ani nebaví, ale hrají je spíše ze zvyku. Vychovatelky sedící přísně a minus přísně za katedrou bez valnějšího zájmu o děti. I tak jaksi může vyhlížet běžná česká školka. Více, či méně se tato klima podobá ne jedné školce.

Zeptejme se tedy: Naučí děti strávený čas v obdobné školce něco? Zde se nabízí rozloha k oponování myšlenkou, že ve školce by se děti mohli z velké části hrát. Není lepší se avšak hrou učit? V tomto věku je dotace rozvoje mnohých dovedností k smrti důležitá. Je známou pravdou, že osobnost dítěte se formuje už v tomto věku.

“Trochu” jiná mateřská škola

Právě na tomto opačném konceptu stojí soukromá mateřská škola Pro Family s.r.o. Menší kolektivy, příjemné prostředí, účast pedagogů o děti a vstřícný stanovisko k rodičům. I tak může hlaholit výčet předností konceptu školky, jakým je tento. Děti si zde nejenom hrají, ale kromě toho poznávají. prostřednictvím her je ve školce veden i školení angličtiny, který vede děti ke kladnému postoji k cizímu jazyku. Výčet ostatní aktivit, kterých se děti mohou ve školce Pro Family účastnit, by byl fakt dlouhý. Jen namátkou je to tak například výuka hry na flétnu, lekce tenisu, canisterapie či snad kurzy zdravovědy.

Dětem navštěvujícím pojetí této školky, dopomáhá k rozvoji duševnímu, fyzickému i sociálnímu. kladný zkušenosti rodičů se odrážejí i na referencích školky Pro Family.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich